ขอใบเสนอราคา

บริการกรองสารปนเปื้อนออกจากน้ำมันหล่อลื่น (Lube Oil Filtration Service) เพื่อเป็นการจำลองการทำงานจริงของเครื่องจักร เพื่อทำให้กระบวนการทดสอบ Filter ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ Filter ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักร

ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท Hy Pro มีกระบวนการในการกรองสารปนเปื้อนออกจากน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี Product ครอบคลุมในทุกๆส่วนเกี่ยวกับระบบน้ำมันหล่อลื่น  ไม่ว่าจะเป็น  Filter element ,filter assembly, Clean cart filtration, Vacuum Dehydration  และ Air Breather รวมไปถึง อุปกรณ์ในส่วนของ Oil Analysis  ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารักษาค่าความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ยังช่วยป้องกันเครื่องจักรไม่ให้เกิดความเสียหาย  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น และป้องกันการ Breakdown ระหว่างการทำงาน

Oil Filter Element

 • Filter Hy Pro เป็น Filter ที่รับการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการกรองถึง 8 ขั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของเครื่องจักร โดยมีการ Upgrade media เป็นในส่วนของ Dualglass
 • วัดประสิทธิภาพการกรองที่ Beta(c)> 1000 ตามมาตรฐาน ISO 16889
 • พื้นที่ในการจัดเก็บฝุ่นละอองที่เยอะกว่า
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักร
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 • นอกจากนั้นยังสามารถเลือกความละเอียดการกรองได้ตั้งแต่ 3 ไมครอนขึ้นไป

Air Breather

 • สามารถกรองสารปนเปื้อนถึง10ไมครอน ในอากาศก่อนหายใจเข้าถังน้ำมัน  
 • เมื่อดูดซับน้ำแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ
 • นำเข้าใช้งานได้ง่าย เพียงเลือกขนาดที่เหมาะสมและเปลี่ยนใช้กับ Air Breahter เดิม

Clean Cart - spin on Filter Cart

 • เครื่องกรองสารปนเปื้อนชนิดฝุ่นละอองออกจากน้ำมัน ทำให้น้ำมันมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร
 • สามารถใช้สูบเติมน้ำมันจากถัง200ลิตร เพื่อเติมน้ำมันผ่านกรองเข้าสู่เครื่องจักร
 • ลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุง

Vacuum Dehydration

 • เครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมันหล่อลื่น
 • สามารกรองสารปนเปื้อนชนิดฝุ่นละอองได้เบื้องต้น
 • ทำให้น้ำมันมีความสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นที่ดียิ่งขึ้น
 • ป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น
 • สามารถเลือก Flow rate ได้ตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน
 • ลดการ Break down ของเครื่องจักร เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

PTK1 Oil Analysis Patch Test Kit
   PTK1 ชุดทดสอบค่าความสะอาดสารปนเปื้อนชนิดฝุ่นละอองในน้ำมันระบบไฮโดรลิกหรือน้ำมันหล่อลื่น
ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจวิเคราะห์น้ำมันได้รวดเร็วขึ้น
   ในชุดประกอบด้วย
    - Vacuum pump
    - Filter test patches 1.2m
    - คีมจับ
    - กล้องจุลทรรศน์
    - ขวดล้างตัวทำละลาย
    - คู่มือการใช้งานโดยละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมที่จะทดสอบตัวอย่างน้ำมัน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับผลการวิเคราะห์น้ำมันได้ทันที

PM-1 Particle Monitor
   ชุดทดสอบค่าความสะอาดสารปนเปื้อนชนิดฝุ่นละอองในน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันหล่อลื่นแบบ Online

 • มีชุดสำหรับการติดตั้งแบบ In line ที่ถังน้ำมันโดยเฉพาะ
 • มีชุด  Case และ Hose เพื่อใช้งานเป็นชุด Test Kit
 • มีหน้าจอแสดงผลค่าความสะอาดน้ำมัน (ค่า ISO Code) โดยไม่ต้องเก็บน้ำมันไป Test ที่ห้อง LAB
 • สามารถต่อสาย USB เพื่อให้แจ้งแสดงผลที่ห้อง Control Room ได้
 • ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์น้ำมันที่แม่นยำยิ่งขึ้น  ลดปัญหาจากการเก็บน้ำมันที่ผิดวิธี
 • ทำให้ทราบผลการวิเคราะห์ค่าความสะอาดน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง

Brochure Filter

     

     

   


Brochure Air Breather

      


Brochure Clean cart

 

    

 


Brochure Vacuum

 


Brochure Oil Analysis


 


Brochure PM-1 Particle Monitor