ขอใบเสนอราคา

 

 • ThermoJet Installation At Site

  ThermoJet Installation At Site

 • ThermoJet Installation At Site

  ThermoJet Installation At Site

 • ThermoJet

  ThermoJet


   ThermoJet ® Oil Purifier เป็นผู้นำในตลาดด้านเครื่องทำความสะอาดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและเป็นสิทธิบัตร  Air Stripping Technology  เป็นที่ยอมรับและใช้แพร่หลายในโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงกระดาษ โรงเหล็ก โรงไฟฟ้าชั้นนำต่างๆทั่วโลก

  • ThermoJet ® สามารถกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีน้ำ แก๊ส หรือสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในระบบน้ำมัน โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติต่างๆและ Additive ของน้ำมัน ทำให้น้ำมันกลับมามีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันใหม่อีกครั้ง   
  • ThermoJet ® สามารถแยกน้ำเจือปนได้ทั้ง 3 สถานะ (Dissolve Water, Emulsified Water and Free Water)  ทำให้น้ำเจือปนในน้ำมันลดได้ต่ำกว่า 100 ppm  สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันด้วย Absolute Filter Beta ratio 1000  และสามารถแยกแก๊สที่เจือปนในน้ำมันเพื่อดึงจุดวาบไฟที่ลดต่ำลงของน้ำมันให้กลับมาอยู่ในสถานะปลอดภัยเทียบเท่าน้ำมันใหม่ได้
  • ThermoJet ® เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในการทำความสะอาดน้ำมันของระบบ Lube Oil Circulation ต่างๆเช่น Compressor, Turbine, Gearbox, Blower ทำให้สามารถหยุดความเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดจากระบบหล่อลื่น โดยไม่ต้องมีการหยุดซ่อมหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน  และสามารถใช้กับน้ำมันความหนืดต่างๆตั้งแต่ ISOVG 32 – 220

  บ.ลองวินไทยจำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้งและบริการระบบ ThermoJet ® ในเอเชียแปซิฟิค  บริษัทมีทีมงานเพื่อให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและสามารถนำเครื่อง ThermoJet ® เพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉินให้กับลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง

  ThermoJet ® H Series เป็นรุ่นสำหรับแยกน้ำ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน
  ThermoJet ® G Series เป็นรุ่นสำหรับแยกน้ำ สิ่งปนเปื้อน และเป้าหมายหลักคือแก๊สเจือปนในน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้แยกแก๊สที่เจือปนกับ Seal Oil ของระบบ Gas Compressor