ไม่มีตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายบุคคล 038-692442-4
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตำแหน่ง  Sales Representative  
สาขา :  ระยอง

คุณสมบัติพื้นฐาน
เพศ : หญิง
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล

หน้าที่ขอบเขต:
1. แนะนำและเสนอขายอุปกรณ์หล่อลื่น, ไส้กรองน้ำมัน, ระบบหล่อลื่นอุตสาหกรรมและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
2. ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล ของลูกค้า เพื่อวางแผนการนำเสนอสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย
3. ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
4. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
2. มีประสบการณ์การณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไปหรือ เคยมีประสบการณ์ขายระบบกรองและระบบหล่อลื่นมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการนำเสนอ, การต่อรอง, และการโน้มน้าว หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ชอบความท้าทาย, กะตือรือร้น, รักความก้าวหน้า, ขยัน, อดทนและ มีวินัยในการทำงาน
5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Officer ได้

ผลตอบแทน:
1. เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
2. ค่าคอมมิชชั่น
3. นันทนาการประจำปี และสวัสดิการอื่นๆของบริษัท

เวลาทำงาน: ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี