ประมวลภาพและบรรยากาศในงานสัมมนา

"Optimize Lubrication Maintenance for Improve Reliability 2018"

โดย บริษัท ลองวินไทย และ Hy-Pro Filtration Company USA   

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

 

- Coming soon -