ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ลองวินไทย จำกัด ได้จัดตั้งธุรกิจขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี  1965 และได้จัดตั้งบริษัท ลองวินไทย จำกัด ขึ้นในปี 1991 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

บริษัทเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในกระบวนการผลิตมูลค่าสูง อย่างเช่น  ปิโตรเคมี  โรงเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตไฟฟ้า และโรงงานเหล็ก เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรสูงเพื่อให้สามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความต้องการในประเทศและในตลาดโลกมีสูง เมื่อปัญหาการหล่อลื่นถูกกำจัดลงหรือควบคุมได้  หน่วยงานซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิตสามารถมุ่งเป้าในการแก้ปัญหาซึ่งมีปัจจัยที่น้อยลงทำให้สามารถใช้เวลาในการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์และลดการทำงานเชิงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

บริษัท ลองวินไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์หล่อลื่น และระบบหล่อลื่น รวมทั้งงานบริการ เบล็ตเสร็จของการบริหารจัดการ ระบบหล่อลื่นในโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเดินเครื่อง เพื่อให้โรงงานของท่านมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสามารถแข่งขันได้  บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการจัดการที่เป็นมาตราฐานพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก

Why Long Win Thai

  • ประสบการณ์ที่ยาวนานในประเทศไทย
  • มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัลจากลูกค้าและคู่ค้าสม่ำเสมอ
  • ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของเทคโนโลยีในต่างประเทศ ให้เป็นศูนย์บริการในภูมิภาคเอเชีย และศูนย์ EPT
  • Dedicated ในไทย
  • ได้รับการใว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • มีเทคนิค และองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีต่างๆกัน ตามเป้าหมายและงบประมาณ
  • ทีมบริหาร และปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพ เป็นผุ้ชำนาญการในงานที่ทำ
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั่วโลก
  • ให้บริการภายใต้การบริการที่เป็นระบบ
  • เข้าถึงง่าย สะดวกต่อลูกค้า

Long Win Thai Group is a multinational company founded by Portuguese business man since 1965. 

Long Win Thai Company Limited is providing lubrication solution to customer in Thailand since 1995. Our products and
services improve process equipment reliability and reduce operating & maintenance cost.

LWT supply products & services to customer in Asia Pacific region and our primary market served are Hydrocarbon 
processing industry, Power Generation, Pulp & Paper and Steel Mill. LWT offers a full range of best available 
lubrication technologies around the world to implement successfully at our customer facility.

Our Right Solution through Our Service Excellent Program always exceeds our customer expectation. Our Full Service Team is providing technical
consultant to customer, site survey, equipment inspection, system sizing, budget estimate, investment justification, installation, maintenance program, trial program and On-Site service.

Our Mission

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holistically predominate extensible testing procedures for reliable supply chains.

Our Values

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holistically predominate extensible testing procedures for reliable supply chains.

Our Solution

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holistically predominate extensible testing procedures for reliable supply chains.