ขอใบเสนอราคา

 • IVT Oil Mist Generator

  IVT Oil Mist Generator

 • JD Oil Mist Generator

  JD Oil Mist Generator

 • Oil Mist Generator Closed Loop System

  Oil Mist Generator Closed Loop System

 • Oil Mist Generator Lubrimate

  Oil Mist Generator Lubrimate

 • Oil Mist To Blower

  Oil Mist To Blower

 • Oil Mist To Cooling Towers Gearbox

  Oil Mist To Cooling Towers Gearbox

 • Oil Mist To Cracking Heaters Blower

  Oil Mist To Cracking Heaters Blower

 • Oil Mist To Huge Pump And Motor

  Oil Mist To Huge Pump And Motor

 • Oil Mist To Motor

  Oil Mist To Motor

 • Oil Mist To Pump

  Oil Mist To Pump

 • Oil Mist To Steam Turbine

  Oil Mist To Steam Turbine

 • Oil Mist Generator JR

  Oil Mist Generator JR

 • Oil Mist Generator SSV

  Oil Mist Generator SSV

   บริษัทลองวินไทย ตั้งอยู่จังหวัดระยอง ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 1997 และกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา เราทำการติดตั้งระบบ Oil Mist Lubrication ไปในทุกอุตสาหกรรมทั้ง เหล็ก กระดาษ ไฟฟ้า กลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี โดยบริษัท มีทีมงานออกแบบ และติดตั้ง พร้อมทั้งสต๊อกสินค้าเอาไปรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีความสนใจจะทำมาใช้ในกระบวนการผลิตของท่าน กรุณาติดต่อพวกเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงานยินดีที่จะเข้าให้คำปรึกษา ตรวจสอบหน้างาน และทำการประเมินการนำเข้ามาใช้งาน

      Oil Mist Lubrication System เป็นระบบหล่อลื่น ต่อเนื่อง ตลอดเวลา  แบบรวมศุนย์ที่ผลิตสารหล่อลื่นจากอุปกรณ์ Oil Mist Generator ส่งเข้าไปหล่อลื่นลูกปืนของอุปกรณ์ โดยสารหล่อลื่นแบบ Oil Mist นั้น มาจากการผสมของน้ำมัน 1 ส่วน อากาศ 200,000 ส่วน เดินทางได้ในรัศมี 150 เมตรไปในกระบวนการผลิตเพื่อหล่อลื่นลูกปืน Anti Friction bearing, sleeve bearing, นับร้อยๆจุดในระบบเดียว     วิธีการหล่อลื่นแบบ Oil Mist Lubrication เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 1930 ในประเทศเยอรมัน และแพร่หลายเข้าอเมริกาสู่จ้าวแห่งอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมีของโลกในปี 1960     ปัจจุบัน โรงกลั่น 100% ในประเทศไทยและ กว่า 80% ทั่วโลกใช้ระบบนี้ เนื่องจาก ให้ประโยชน์ที่วิธีการหล่อลื่นอื่นๆ ไม่สามารถทำได้คือ  ปกป้องอุปกรณ์ไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ลูกปืน  และลดอุณภูมิการทำงานลง 15%   ด้วยสองปัจจัยนี้ ทำให้อุปกรณ์ ทำงานได้นานขึ้นหลายเท่า และลดความเสียหายลงได้ถึง 90%   ซึ่งเป็นจุดเด่นทางเทคนิค นอกจากที่จะสามารถวางแผนกำลังพลในฝ่ายผลิต และซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ หมดภาระ การเดินอัดจารบี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และเติมน้ำมันหยอดกระปุกออยเล่อร์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถปกป้องอุปกรณ์จากสิ่งปนเปื้อนภายนอกโดยเฉพาะตัวที่ stand by    โดยสามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ Pump, Motor, Steam Turbine และอุปกรณ์ที่เป็น Critical Equipment Fan and Blower, Cooling Tower, High Speed Vertical "Sundyne" Pump ในกระบวนการผลิต โดยแทบไม่ต้องมีการดัดแปลงใดๆ

  เพื่อเพิ่มพูนและรักษา Reliability ให้กับตัวอุปกรณ์เองและต่อกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

  ระบบ Oil Mist Lubrication ไม่ได้มีแค่ระบบใหญ่ๆ เท่านั้น ยังมีอุปรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์ตัวเดียว เพื่อความสะดวกและการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือปรับปรุงเฉพาะที่ 
  ขอนำความเห็นของ Dr. Richard Brudinsky, Regional Rotating Equipment Specialist ของ บริษัท น้ำมันใหญ่หนึ่งในสามของโลก ผู้ที่ประเมินระบบ oil mist lubrication กับผู้ใช้งานในเครือข่ายของเขาดังต่อไปนี้

  การเปรียบเทียบระหว่าง Plant ที่ใช้ Oil Mist และ Plant ที่ใช้การหล่อลื่นแบบเดิม

   Topic Plant with Oil Mist Plant with Conventional Lubrication
  Equipment Reliability MTBF pump > 96 months และลดงาน  preventive maintenance (bearing & Lubrication) ไปได้ทั้งหมด     สรุปได้ว่าตัด Human interface error และมี High Plant reliability โดยไม่ต้องใช้ Effort  มากนัก MTBF จะต่ำกว่า Plant ที่ใช้ Oil Mist เสมอ      สำหรับบางองค์กรที่สามารถจัดการทรัพยากรและใช้ maintenance cost  เพื่อที่จะสร้าง MTBF สูงๆ สำหรับอุปกรณ์ ที่เป็น oil sump ก็อาจจะทำได้ แต่จุดสำคัญคือ แม้ว่าสร้าง MTBF สูงขึ้นมาได้ แต่ต้องใช้ Effort มากสำหรับ การรักษาความสะอาด รักษาปริมาณ ระยะการเปลี่ยนถ่าย  และเติมเกรดที่ถูกต้องของน้ำมันหล่อลื่น)  และเป็น effort ที่มาจากคน     หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการเกษียนของSkill worker, New Project, Shutdown, แม้แต่ปัญหาส่วนตัว ซึ่งดึงเอาเวลาในการเอาใจใส่ อุปกรณ์ลดลง  ภาวะ ไม่ปรกติเหล่านี้อาจส่งผลให้ Plant Reliability ลดลงอย่างรวดเร็ว
  Maintenance Cost ต่ำกว่า   เพราะเมื่อได้ตัดปัญหา Lubrication related problem ออกไปแล้วก็จะสามารถใช้ Condition Monitoring หรือ predictive maintenance ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขอบเขต  การซ่อมอุปกรณ์ และความเสียหาย ย่อมลดลงตามลำดับ Bearing Failure อาจทำให้ นำเอา Time base maintenance  มาใช้มากกว่า plant ที่มี Oil Mist  
  จึงอาจมี maintenance cost สูง   
  ##  อายุการใช้งานลูกปืน หรือ mechanical seal มักมีอายุการใช้งานสั้นกว่า เนื่องจาก contamination & Vibration ที่เกิดจากการ splash back  จาก oil sump

  Maintenance During Turn Around หากอุปกรณ์มี  Stand By ก็ไม่นับว่าเป็น critical จึงไม่ต้องใช้ Time Base Maintenance.       Oil Mist system จะoperate เพื่อปกป้องอุปกรณ์แม้ในช่วง Turn Around. More Maintenance Activities.    และอุปกรณ์ ที่หยุดนานระหว่าง Turn Around จะไม่ได้รับการปกป้อง จาก Contamination เลย
  Pump Maintenance * เปลี่ยน bearing ที่เจอ vibration > stage 3 น้อยมาก  จึงอาจทำการเปลี่ยน seal ไปด้วย   
  **ทุกครั้งที่เปลี่ยน seal ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน bearing.       
  *** Use of  Condition Monitoring เป็นตัวชี้นำการตัดสินใจ       ประสบการณ์ผู้ใช้งานบอกว่า Vibration Stage 2 นั้นหากใช้ oil mist สามารถ Run ไปได้อีก 5 ปี เฉลี่ย โดยถ้าเป็นไปได้อาจทำการเพิ่มขนาด Reclassifier

  หากเปลี่ยน bearing ตาม time base ทำให้ใช้  Mechanical seal มากขึ้น      และหาก bearing life อายุไม่นานนัก  ทุกครั้งที่เปลี่ยน seal อาจเปลี่ยน bearing ด้วย      การ remove bearing ทำให้เพิ่ม Human factor,  Quality Factor  การถอด ประกอบกลับอาจทำให้อุปกรณ์มีอายุสั้นลงไปอีก
  Investment สูงในครั้งแรก  และค่าใช้จ่ายในการ maintain oil mist  system ก็คงที่ ต่ำ   เพราะไม่ได้ลงทุนระบบเพิ่มเติม  การหล่อลื่นแบบ conventional sump นั้นมีมาพร้อมกับ process equipment เช่น pump, motor อยู่แล้ว
  Loss Production from Failure การมี plant reliabilityที่สูง  จะได้ เปรียบคู่แข่งขันในการ ลดความเสี่ยงของ Loss production Opportunity ที่เกิดจาก bearing failure ขึ้นอยู่กับ Random Failure และ consequence ซึ่งหากพนักงานในโรงงานตอบสนองได้เร็ว ขอบเขตความเสียหายอาจไม่รุนแรง    เช่น bearing failure ส่งผลให้ seal failure ทันที และproduct เกิดการติดไฟ  ทำให้ขอบเขตความเสียหายรุนแรง   
  Key Advantage & Comments ป้องกัน contamination , ปกป้อง stand by equipment  และลดอุณภูมิการทำงานลงได้ถึง 20% , อุปกรณ์ได้รับสารหล่อลื่นที่สุดสะอาด  ใหม่ ตลอดเวลา ไม่ต้องลงทุนระบบ  แต่อาจใช้จ่าย maintenance cost มากกว่า     ดังนั้นในภาวะอุตสาหกรรมถดถอย อาจถูกกดดันให้ประหยัด โดยการใช้ non skill contractor ราคาต่ำมาทำงานบำรุงรักษา  หรือลดคุณภาพวัสดุ ลดขั้นตอน ยืดระยะเวลา maintenance interval  ซึ่งผลเสียจากการลดcost แบบนี้คือเมื่อผ่านพ้นถึง cycle อุตสาหกรรมที่รุ่งเรือง  โรงงานอาจเสียโอกาสการทำกำไร จาก bearing failure เพียงไม่กี่ครั้ง 

   

     

     

   

  บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 1997 และกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา เราทำการติดตั้งระบบ Oil Mist Lubrication ไปในทุกอุตสาหกรรมทั้ง เหล็ก กระดาษ ไฟฟ้า กลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี โดยบริษัท มีทีมงานออกแบบ และติดตั้ง พร้อมทั้งสต๊อกสินค้าเอาไปรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีความสนใจจะทำมาใช้ในกระบวนการผลิตของท่าน กรุณาติดต่อพวกเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงานยินดีที่จะเข้าให้คำปรึกษา ตรวจสอบหน้างาน และทำการประเมินการนำเข้ามาใช้งาน